Other Languages:


 

Ukrainian

Spoken in: UkraineGirls' Names
Ukrainian Form(s)
Boys' Names
Ukrainian Form(s)
Ahnessa (dim. Nessa, Anessochka) Oleksandr
Oleksandra (dim. Lesya) Andriy
Alisa Anton
Anastassia, Nastasia Karol
  Khristofor
Anzhela, Anzhelika Danylo
Hanna, Anna, Aneta, (dim. Anichka) Doyvid
Antonina Denys
Varvara Eduard
  Yevheniy
   
  Fredek
Karolina Gavril
Kateryna Yuriy, Hyorhiy
Tsetsiliya Garalt
Kristina Hrihoriy
Klarysa Genrik
Doroteya Isaak
Elizaveta Yakiv
Amaliji Yukhim, Yakhim
Yesfir Ivan
Yeva (dim. Yevtsya) Yosyp
  Yuliyan
  Yustin?
Olena Laurentiy, Lavrenti
  Leonid
Ionna Lyudvig
  Luka
  Marko
Yuliya, Uliana Martyn
Lavra Matviyko
Liliya Mykhailo
  Mykola
Lusya Pavlo
Magdalina Petro
Margarita Pylyp
Marta  
Mariya (dim. Maryska)  
Mykhaila Robert
Nataliya (dim. Natalka) Samuil
  Sevastyan
Pavla, Polina Symon
Rahil Stefan
Rozaliya Fedir
Sofiya, Sonya Toma, Fomo
Stepanida Timofei
Siusana Viktor
  Vikenty
Vilhelm
Zakhar
 

Other Ukrainian Names

Note: Many Ukrainian forms of names are the same as the Russian forms of names. They may be pronounced slightly differently, though. The names listed below are ones that differ from their Russian counterparts.

GIRLS:
Name - Origin (diminiutive forms) - origin, meaning (English form, if applicable)

Agata, Agafya (dims. Gata, Gasha, Gatochka)- Greek, "holy" (Agatha)
Bohuslava - "Slavic, "glory of god"
Boyka - "from Western Ukraine"
Darya (dim. Daryna) - from Persian "possessing goodness"
Halyna - Greek, "calm"
Iryna, Aryna - Greek, "peace" (Irene)
Kalyna - Ukrainian type of shrub, called "guilder rose"
Lyubov (dims. Lyuba, Lyubochka) -"love"
Lyudmyla - Slavic, "favor of the people"
Oksana - Greek, "hospitality" (Xenia)
Svitlana - Slavic, "light; holy"
Vasylyna- Greek, "king"
Vesna - "spring"
Viktoriya - Latin "victorious"
Vira - Slavic, "faith"

BOYS:
Name - Origin Origin (diminiutive forms) - origin, meaning (English form, if applicable)

Bohdan - Slavic, "glory of god"
Bohuslav
- "Slavic, "glory of god"
Boyko
- "from Western Ukraine"
Dmytro
- Greek "of the goddess Demeter" (Demetrius)
Faddei
(dim. Fadyushka)- Greek, "brave" (Thaddeus)
Krystyan
- Greek, "a Christian"
Kyrylo
- Greek, "lord" (Cyril)
Kostyantyn
- Latin, "constant" (Constantine)
Mykyta
- Greek, "unconquerable"
Nazar
- Latin "Nazareth"
Oleksiy
- Greek, "defender" (Alexis)
Serhiy
- possibly from Latin "servant" (Serge)
Taras
- Greek, "from Taras [place name]
Vasyl
- Greek, "king" (Basil)
Volodymyr
- Slavic, "to rule with greatness" or "to rule with peace"

HOME

FAQ