Biblical Names in Irish

 
 

 

Generally speaking, the only foreign names that have been translated into Irish Gaelic (and used as given names) have been names of saints, names that were brought by the Normans and a few brought by the Vikings. Biblical names were never used by the populace unless they were also saints' names. In the early days iof Christianity, saints' names were considered too sacred to use for normal people, so names had a "mael" ("devotee of") or "giolla" ("servant of") placed in front. Thus, if a family wanted to honor St. Mary or St. Patrick, they would name a child Maol Muire or Giolla Phadraig. The names listed here are the versions of names found in An Bíobla Naofa, or the 1981 Irish Language translation of the Holy Bible. In most cases, these names have not been used as baby names, simply as translations of people's names in the Bible. However, some of these are in use as names. Those names are included in parentheses (in many cases they are the same). A lot of the translations of names are a little odd; for example, many names contain the letter "z," which does not exist in the Irish language!

BOYS' NAMES GIRLS' NAMES
Name Irish Version Name Irish Version
Aaron Árón (Árón, Aaron) Abigail Aibíogáil (Abigeál)
Abel Áibil (Abél) Adah Ádá
Abraham Abrahám Anna Anna (Ánna)
Abram Abrám Candace Candacae
Adam Ádhamh (Ádhamh) Chloe Chlóé
Andrew Aindrias (Aindréas, Aindriú, Aindreas) Deborah Deaborá
Bartholomew Parthalán (Parthalán) Delilah Dilíleá
Benjamin Biniáimin Dinah Díneá
Cain Cáin Eden Éidin
Caleb Cálaeb Elizabeth Eiliosaibeit (Éilís)
Daniel Dainéil Esther Eistir
Elijah Éilias Eunice Eunaícé
Ethan Éatán Eve Éabha (Éabha)
Ezekiel Eisicéil Hannah Hanná
Ezra Easrá Jael Iáéil
Gabriel Gaibriéil (Gaibríal) Jemima Imíomá
Isaac Íosác Jezebel Ízeibil
Isaiah Íseáia Joanna Ióanna (Siobhán)
Jacob Iacób Judith Iudít
James Séamas (Séamus) Julia Iúilía (Iúile)
Jeremiah Irimia Keziah Cizíá
Jesse Ieise Leah Léá
Job Iób Lois Laiose
Joel Ióéil Lydia Lidia
John Eoin Magdalena Maigdiléana
Jonah Ióna Mara Márá
Jonathan Iónátán Martha Marta (Marta)
Jordan Iordán Mary Máire (Máire)
Joseph Iósaef (Seosamh) Miriam Miriám
Joshua Iósua Naomi Náoimí
Josiah Íoisíá Phoebe Féibé
Jude Iúd Priscilla Priscille
Levi Léiví Rachel Ráchael
Luke Lúcás Rebecca Ribeacá
Malachai Malaicí Rhoda Rós
Mark Marcas (Marcas, Marcus) Ruth Rút
Matthew Matha (Maitiu, Máta) Salome Salómae
Micah Míocá Sarah Sárá
Michael Míocáéil (Mícheál) Sarai Sáraí
Moses  Maois Tabitha Taibít
Nathan Nátán Tamar Támár
Nathaniel Natanael    
Noah Naoi    
Paul Pól (Pól)    
Peter Peadar (Peadar)    
Philip Pilib (Pilib)    
Raphael Rafael    
Reuben Reúbaen    
Samuel Samúiel    
Seth Séat    
Silas Síleas    
Simon Síomón
Solomon Solamh (Solamh)
Timothy Tiomóid
Tobias Tóibias
Uriah Úiríá
Zacariah Zacairia
Zion Síón